Kancelaria Notarialna Notariusz Zuzanna Minko Koszalin
Zakres usług
  • sporządzanie aktów notarialnych
  • sporządzanie aktów  poświadczenia dziedziczenia
  • poświadczenia :
          - własnoręczności podpisu
          - zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
          - daty okazania dokumentu
          - pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
  • sporządzanie protestów
  • spisywanie protokołów
  • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
  • doręczanie oświadczeń
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
  • sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

 


 
KontaktZakres usług